Thỏa thuận

THỎA THUẬN SỬ DỤNG WEBSITE

  1. Tuyên ngôn

Trang web này là tài sản và do Triquimex Co., Ltd quản lý. Bằng cách sử dụng website dành cho bàn ghế ngoài trời bằng sắt mỹ nghệ, khảm mosaic và bê tông nhẹ này là quí khách đã đồng ý với các điều khoản thỏa thuận sử dụng dưới đây. Công ty Triquimex chúng tôi có toàn quyền thay đổi, thêm bớt hay xóa bỏ những điều khoản của thỏa thuận này khi cần thiết mà không cần phải báo trước. Nội dung của trang web, bao gồm cả thông tin về sản phẩm, các công cụ, đường dẫn, hình ảnh, văn bản được cung cấp miễn phí đến quí khách hàng nhằm mục đích quảng bá cho sản phẩm bàn ghế sắt mỹ nghệ sơn tĩnh điện ngoài trời của công ty Triquimex và là tài sản thuộc sở hữu của công ty chúng tôi..

  1. Giới thiệu về website

Mục đích của website này là để trình bày và giới thiệu sản phẩm bàn ghế của Triquimex bằng vật liệu sắt mỹ nghệ, bê tông nhẹ và khảm mosaic. Website là công cụ hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nội dung trên website này là luôn luôn chính xác và được cập nhật thường xuyên. Quí khách sử dụng website phải kiểm tra với chúng tôi để xác nhận trước khi áp dụng cho các trường hợp cụ thể. Việc sao chép một phần hoặc toàn bộ, tái sử dụng hoặc tái tạo nội dung của trang web hoặc bất kỳ thành phần nào của trang web bao gồm hình ảnh, văn bản, phần đồ họa, mô-đun... mà không có sự cho phép bằng văn bản của Triquimex đều bị nghiêm cấm. Quí khách không được sử dụng trang web để phục vụ cho những mục đích vi phạm bản quyền, thương hiệu, chữ tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác.

  1. Bên thứ ba và các liên kết đến các websites bên ngoài

Chúng tôi nhúng nội dung từ các trang web bên ngoài của bên thứ ba chẳng hạn như YouTube, Twitter và Facebook... Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết này và không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng của quí khách với các thông tin hoặc dịch vụ trên các trang web liên kết này. Chúng tôi không thể bảo đảm rằng những liên kết này sẽ luôn vận hành ổn định. Website của chúng tôi không xác nhận hoặc ủng hộ bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ nhà cung cấp khác, đặc biệt là các nhà sản xuất bàn ghế ngoài trời bằng sắt mỹ nghệ khảm mosaic và bê tông nhẹ tại Việt Nam. Các trang web mà chúng tôi liên kết có thể có những điều kh,oản và điều kiện sử dụng khác với chúng tôi. Đừng mang Điều khoản và Điều kiện thoản thuận với chúng tôi áp dụng cho các trang web khác hoặc ngược lại.

  1. An ninh và bảo vệ chống virus

Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ việc tải dữ liệu từ trang web của chúng tôi là hoàn toàn đảm bảo và an toàn. Do đó, quí khách sử dụng website tự chịu những rủi ro trong việc tải dữ liệu từ website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ hoặc do bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc thông tin có trên trang web này. Chúng tôi cố gắng hết sức để kiểm tra và kiểm tra thường xuyên trang web của chúng tôi. Quí khách phải thực hiện biện pháp phòng ngừa bảo vệ của riêng mình để đảm bảo rằng quá trình sử dụng và truy cập vào trang web này không mang lại những nguy cơ lây nhiễm virus, mã độc hại máy tính hoặc các hình thức khác của sự can thiệp có thể làm hỏng hệ thống máy tính, thiết bị. Điều quan trọng nhất là cần chạy chương trình chống virus trên các tài liệu được tải về từ trang web của chúng tôi.

  1. Luật áp dụng

Trang web và việc sử dụng trang web của chúng tôi được đặt dưới sự bảo hộ của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án các cấp tại Việt Nam sẽ có thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Nếu quí khách sử dụng thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web này từ bên ngoài Việt Nam, quí khách có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng phù hợp với pháp luật địa phương cũng như luật pháp của Việt Nam.

  1. Thông tin liên lạc

Mọi chi tiết liên quan đến Triquimex, kể cả sản phẩm và dịch vụ, xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ Liên lạc Triquimex